Lịch bay của các hãng hàng không Việt Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng?

Phòng vé MATA trả lời:

Lịch bay của VietNam Airlines Hà Nội – Đà Nẵng:

 • Chuyến bay: VN1505      Giờ đi: 06.00        Giờ đến: 07.15
 • Chuyến bay: VN1513      Giờ đi: 06.15        Giờ đến: 07.25
 • Chuyến bay: VN1507      Giờ đi: 07.45        Giờ đến: 09.00
 • Chuyến bay: VN1509      Giờ đi: 09.50        Giờ đến: 11.05
 • Chuyến bay: VN1511      Giờ đi: 11.30        Giờ đến: 12.45
 • Chuyến bay: VN1517      Giờ đi: 13.45        Giờ đến: 15.00
 • Chuyến bay: VN1515      Giờ đi: 15.50        Giờ đến: 17.05
 • Chuyến bay: VN1519      Giờ đi: 18.00        Giờ đến: 19.15
 • Chuyến bay: VN1523      Giờ đi: 19.00        Giờ đến: 20.15
 • Chuyến bay: VN1521      Giờ đi: 20.00        Giờ đến: 21.15

Lịch bay của Jetsta

 • Chuyến bay: BL599      Giờ đi: 15.05        Giờ đến: 16.20

Lich bay của VietJet Air

 • Chuyến bay: VJ8881      Giờ đi: 13.55        Giờ đến: 15.10
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: